« Raadslid Berry Smits stelt vragen over activiteiten Annawijk.»

Gepubliceerd op 08-04-2019

Mevrouw, Mijne heren, Tijdens de opiniecommissie Omgeving van 19 februari jl. heeft de heer Smits (Helmond Aktief) verzocht om een overzicht van de lopende sociale projecten in de Annawijk. Op verzoek van wethouder van den Waardenburg stuur ik u een overzicht van de laatste ontwikkelingen in de Annawijk sinds de vaststelling en ondertekening van het wijkontwikkelingsplan in (respectievelijk) oktober en november 2018. De voortgang van het wijkontwikkelingsplan Annawijk zal, zoals u van het college gewend bent bij de wijkontwikkelingsplannen van Helmond West en Binnenstad, jaarlijks aan de raad teruggekoppeld worden via een jaarprogramma en een presentatie. Tevens worden nieuwsbrieven verspreid; als bijlage stuurt de wethouder u de nieuwsbrief van april.

Technische vraag Stand van zaken Annawijk

annawijk-1554713649.jpg